Z końcem czerwca 2019 powstało stowarzyszenie Aerostan-Lanckorona, którego niniejsza witryna jest organem medialnym.

W sierpniu stowarzyszenie Aerostan-Lanckorona zostało zarejestrowane w KRS. Mamy więc osobowość prawną, czyli legalne podstawy do statutowej działalności.

Zapraszamy do zerknięcia na nasz statut. Jak w każdym statucie naistotniejsze są cele dla których realizacji powołuje się stowarzyszenie. Są nimi:

  1.  poprawa jakości powietrza w gminie Lanckorona,
  2.  ochrona środowiska,
  3. inicjowanie i wspieranie inicjatyw i postaw proekologicznych,
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w celu poszerzenia świadomości wobszarze ochrony przyrody,
  5.  współdziałanie ze wszystkimi podmiotami instytucjonalnymi i społecznymi realizującymipodobne cele,
  6. przedstawianie potrzeb środowiska naturalnego w oparciu o aktualny poziom wiedzy iwskazywanie na fundamentalne powiązania pomiędzy stanem środowiska a dobrostanemczłowieka.

Ruszamy pełną parą ... Co się zmieniło?

01 października 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Lorem ipsum dolor sit amet