Jesteśmy otwartą grupą osób która chce przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w Lanckoronie.

Łączy nas Lanckorona. To miejsce jest ważne dla każdego z nas z różnych powodów. Jesteśmy mieszkańcami gminy, mamy w niej swoje domy, rodziny, niektórzy tu pracują, tworzą przestrzeń przyjazną dla wypoczynku i odwiedzają-cych, inni  działają społecznie ...

Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne zawody, poglądy
i opinie lecz wszyscy oddychamy ... tym samym
                             POWIETRZEM.

"Zaśmiecanie" powietrza wydaje się nieusuwalnym następstwem istotnych, a w części podstawowych potrzeb jak ogrzewanie domów zimą. Tymczasem sposób w jaki pozyskujemy energię, gospodarujemy nią i ją oszczędzamy otwiera szereg możliwości ograniczenia emisji zanieczysz-czeń. Chcemy by możliwości te były uświadamiane,
a zmiany w dobrym kierunku wspierane i wdrażane.

Przyłącz się do nas!

Skontaktuj się z nami pisząc na adres: poczta@aerostan-lanckorona.pl

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Lorem ipsum dolor sit amet