Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne na Bursztynowym Szlaku (NBS) z siedzibą w Lanckoronie działa od 2004 roku. Stowarzyszenie jest zaangażowane w poprawę stanu powietrza, a szerzej w działania na rzecz ochrony środowiska.

W 2019 NBS wydało broszurę "Opracowanie Czyste Powietrze"

Polecamy zaglądnięcie do broszury, która jasno omawia cały wachlarz zagadnień związanych z czystością powietrza. Na stronie 4-5 jest informacja o projekcie, a na stronie 6 przeczytamy o Stowarzyszeniu pod kątem działań ekologicznych.

Celem Srowarzyszenia jest promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska, edukacji w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Poniżej cytujemy za broszurą kilka informacji o działalności NBS. Polecamy otwarcie linku do broszury by dotrzeć do jeszcze innych informacji o dokonaniach NBS.

W zakresie ochrony środowiska stowarzyszenie zostało laureatem konkursu Klubu Gaja "Zaadoptuj rzekę 2016". Nad strumieniem Jarząbka udało się wdrożyć przykładowe, alternatywne i proekologiczne sposoby uprawy łąki, pola, sadu i ogrodu z wykorzystaniem mikroretencji. Obecnie NBS realizuje projekt "Gra o wodę", w ramach którego budowany jest model zlewni rzeki. Na tym modelu będą pokazywane sposoby i znaczenie retencji oraz zagrożenia wynikające z powodzi. Będą budowane tamy i wykorzystywana będzie energia wody w połączeniu z energią słoneczną do uruchamiania mikro prądnic oraz mikro pomp. Oczyszczone zostaną ze śmieci odcinki dwóch potoków

W 2016 NBS był inicjatorem zbierania ankiet na temat zainteresowania mieszkańców zanieczyszczeniem powietrza oraz poziomem zainteresowania wymianą kotłół węglowych.

Nie jesteśmy sami. NBS

19 czerwca 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Lorem ipsum dolor sit amet