Podajemy w kilku punktach najbardziej oczywiste działania. 

Komunikacja : Nie tylko Internet. Kampanie ulotkowe i plakatowe.

Konieczne jest dalsze pogłębianie świadomości, że problem któremu poświęcamy tutaj uwagę jest naprawdę istotny.
Wymaga to dobrze rozwiniętego komunikowania się z mieszkańcami gminy. Zdajemy sobie sprawę, że oparcie się w komunikacji wyłącznie na Internecie byłoby błędem bo nowoczesne technologie komunikacji nie docierają do każdego. Również spotkania z mieszkańcami nie trafiają do szerokiego kręgu odbiorców. Szkoła spełnia niewątpliwie fundamentalną rolę ale i ona jest skierowana tylko do dzieci i młodzieży. Proponujemy kampanie ulotkowe, które dotrą do każdego domu w gminie, oraz  kampanie plakatowe które także będą miały szerokie oddziaływanie.

Pierwszą ulotkę zamierzamy rozprowadzić w październiku lub w listopadzie.

Ocena bieżącego stanu powietrza i jego ewolucji.

Oczekiwana poprawa będzie procesem wolnym i z tego powodu wymykającym się ocenie opartej na bezpośrednim odczuciu mieszkańców.  Z drugiej strony rzetelne dane dotyczące jakości powietrza pozwalają dostrzec ewolucję stopnia skażenia powietrza przez porównywanie średnich rocznych. Jak wiemy nic tak nie wzmocni podejmowanych działań jak obiektywnie stwierdzona poprawa sytuacji. Dlatego kluczowe jest pozyskiwanie danych z mierników zanieczyszczeń powietrza i upublicznianie ich:

  • na bieżąco by chronić w pierwszym rzędzie dzieci, młodzież i osoby starsze w razie przekroczenia palarmowego pozionu skażeń,
  • dorocznie, organizując na Rynku wydarzenie, którego treść i formę trzeba by wypracować.

Paliwa stałe - komunikacja i edukacja

  • Informowanie o obowiązującym prawie.
  • Doradztwo  dotyczące ograniczenia emisji szkodliwych substancji.
  • Działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym.

Termoizolacja budynków

  • Opracowanie schematu pozwalającego na ocenę kosztów i korzyści z inwestycji.
  • Rozpowszechnianie informacji o procedurze pozyskiwania dotacji.

Rozwój odnawialnych żródeł energii

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Lorem ipsum dolor sit amet