NA TEJ STRONIE GROMADZIMY INFORMACJE O SKAŻENIACH POWIETRZA

Prawie napewno osobom, nawet wcale niezainteresowanym tematem czystości powietrza, obiły się o uszy takie sformułowania jak stężenie pyłów, skażenie gazami, poziom alarmowy, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie itp.

Nawet dla laika określenia takie jak stężenie pyłu i skażenie gazami nie są całkiem abstrakcyjne bo wszyscy jesienią, wiosną, a już szczególnie zimą widzimy zmętnienie powietrza zaś charakterystyczny zapach dymu ze spalanego węgla, a czasami słodkawy zapach palonego plastyku drażni nasze nosy. 

Inne zjawiska z obszaru skażeń powietrza nie są już tak bezpośrednio doświadczane. Tak jest na przykład z wpływem oddychania trującym powietrzem na zdrowie. Zdradliwość oddziaływania skażonego powietrza na zdrowie polega na tym, że skutki nie są wynikiem pojedynczej ekspozycji lecz kumulują się w organiźmie i dają o sobie znać z opóźnieniem. To często utrudnia powiązanie pojawiającej się choroby ze skażeniem powietrza.

By skutecznie poprawiać stan powietrza musimy poszerzać wiedzę o tym co go zanieczyszcza a w szczególności o:

 • zanieczyszczaniu pyłami,
 • klasyfikacji pyłów
 • polskich, europejskich i światowych normach stężeń pyłów,
 • niskiej emisji,
 • skażeniu gazami,
 • fotosmogu,
 • regulacjach prawnych dotyczących emisji szkodliwych pyłów i gazów
 • skażeniu żywności poprzez skażenie gleby,
 • konsekwencjach skażeń powietrza dla zdrowia,
 • konsekwencjach dla płodu, dzieci, osób w podeszłym wieku,
 • i o wielu innych aspektach.

 

Dobrym źródłem jasno i zwarcie omawiającym cały wachlarz zagadnień związanych z czystością powietrza jest "Opracowanie Czyste Powietrze"  wydane w roku 2019 przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne na Bursztynowym Szlaku.

Proponujemyrównież stopniową eksplorację niezwykle kompletnego portalu Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). Na modłę górnika drążącego szyby i galerię można wydobywać z niego wiedzę drążąc rozgałęziające sie linki tego portalu. PAS prowadzi blog SmogLab będący również źródłem cennych informacji. Innym ważnym portalem jest powietrze.malopolska.pl Poza PAS'em Internet jest także w temacie czystości powietrza przysłowiową studnią bez dna. Czerpanie wiadomości z tej przestrzeni  nakłada konieczność przesiania informacji i oddzielenia ziarna od plew - co nie zawsze jest oczywiste. Jest to jednak ścieżka szybka. Jeśli na przykład chcemy dowiedzieć się o skażeniu dioksynami to szybko znajdziemy potrzebne informacje i dowiemy się że skażenia powietrza mogą skazić żywność, co pokazuje typową dla ekologii wielowątkowość problemu. Jeśli pojawią się pytania na które nie udało się znaleźć odpowiedzi lub odpowiedzi których nie udało się zrozumieć to pozostajemy jeszcze my czyli redaktorzy niniejszych stronic aerostan-lanckorona. Prosimy w takich sytuacjach o mail do nas na adres poczta@aerostan-lanckorona.pl. Postaramy się w miarę naszych możliwości odpowiedzieć sami lub poszukamy ekspertów. Nasze zasady dotyczące korespondencji znajdują się tutaj.

Jak poprawić obecną sytuację

Zdobyta wiedza może nas przekonać że warto o czyste powietrze walczyć, że oddychanie raczej czystym powietrzem niż skażonym jest ważne dla nas wszystkich, ale wiedza ta nie mówi o tym jak stan powietrza poprawiać. Problem czystości powietrza jest globalny, jednak jego rozwiązanie zależy w dużej mierze od działań na poziomie lokalnym czyli od zaangażowania obywatelskiego, odpowiedniej polityki gminy oraz skutecznej współpracy mieszkańców i władz lokalnych. Lanckorona nie jest jedyną gminą w Polsce której mieszkańcy organizują się w celu poprawy jakości powietrza. Warto zobaczyć jak to wygląda na przykład w gminie Wilkowice. Gmina ta w przeszłości słynęła ze zdrowego powietrza. Leczono w niej sanatoryjnie choroby układu oddechowego w tym gruźlicę. Obecnie przez około 1/3 roku jest dotknięta smogiem, czasami o wielokrotnych przekroczeniach norm. W końcu, zdesperowani mieszkańcy postanowili się zorganizować,  by szukać rozwiązań problemu.

Innym ważnym zagadnieniem jest monitorowanie jakości powietrza. Tylko w ten sposób, przez porównanie średnich skażenia na przestrzeni kolejnych lat można obiektywnie stwierdzić poprawę sytuacji. W Lanckoronie jest obecnie zainstalowany jeden czujnik Airly, usytuowany przy ulicy Św. Jana, mierzący skażenie pyłem PM 2,5 i PM 10. Czujnik został zainstalowany w 2018 staraniem Klubu Lanckorońskiego.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Lorem ipsum dolor sit amet